SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

På Sild Danske Skole lægger vi fokus på:

Fællesskab som bygger på gensidig respekt og et trygt miljø, hvor børnene på tværs af klasserne er i god samtale med hinanden.

Trivsel. Der er plads til forskelligheder! Igennem tolerance, god kommunikation og en differentieret undervisning bliver eleverne fremmet i deres lyst til at lære og får en positiv oplevelse ved at være i skolen.

Personlig udvikling som tager udgangspunkt i at børnene tager ansvar overfor sig selv og andre og at børnene viser respekt overfor hinanden og skolens medarbejdere.

Faglig udvikling. Børnene tilegner sig igennem en motiverende og faglig undervisning viden, som der bygges videre på igennem hele skoletilværelsen. Det kræver at børnene er engageret og viser interesse i at lære.