LÆREPLANER

Gældende fra skoleåret 2019/2020

Skoleforeningens nye læreplaner består af en matrix med kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål og en læreplan, der uddyber fagets mål og beskriver vores dannelsesmæssige ramme og evalueringskultur. I alle fag indgår fire tværgående temaer: It og medier, sproglig udvikling, innovation og entreprenørskab og kulturforståelse.

Alle læreplaner finder du HER