MORGENSAMLING

Dagen på Sild Danske Skole starter kl. 7:45 med at alle elever fra alle klassetrin mødes i gymnastiksalen sammen med alle lærerne. Her synges sange og/eller salmer og der gives fælles beskeder.

Sild Danske Skole har valgt at prioritere morgensamlingen højt, da vi mener, at det giver en god start på skoledagen for alle. Alle får sagt godmorgen til hinanden og dagen begynder i en fælles ånd.

Morgensamlingen er med til at styrke det gode fællesskab og den enkelte elev i at turde rejse sig og tale foran en større forsamling. Det kræver at den enkelte føler sig tryg og hørt.

Af og til kommer der en fortælling, som tit følger årets gang og dermed giver kendskab, et svar eller vækker nysgerrighed og interesse for mange ting, som f.eks.:

Hvorfor holder vi f.eks. jul, påske, Biike og andre heligdage?

Hvor kommer trolde, nisser og alfer fra, og hvor går de hen?

Morgensangen er fællesskab, som har stor betydning på skolen og som altid er forældre og andre velkomne til at deltage.