HELDAGSSKOLE

Heldagsskolen er et frivilligt aktivitets tilbud til alle skolens børn. Aktiviteterne ligger i forlængelse af skoledagen og skal sikre, at der er mulighed for pasning på skolen mindst 3 dage om ugen indtil kl. 16.00. I år har vi et heldagsskole tilbud med 4 aktiviteter på fire dage om ugen. Eleverne til melder sig I Heldagsskolens ak tiviteter for et halvt år ad gangen.