SKOLENS SPROGPOLITIK

Kære forældre,

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har som formål at formidle den danske kultur til sine medlemmer. Sproget udgør en stor del af den danske kultur. Derfor lægger vi stor vægt på at tale dansk, når vi er sammen.

For at I, som forældre, kan følge jeres børn igennem skolelivet bedst muligt, er det af stor fordel, hvis I selv lærer at tale det danske sprog. Denne opgave står I selvfølgelig ikke alene med. Skolens medarbejdere tilbyder jævnligt danskkurser og glæder sig til at møde jer der. Derudover tilbyder Jaruplund Højskole og Dansk Centralbibliotek intensive danskkurser i flere weekender i løbet af året.

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen til at blive del af det danske mindretal og inviterer jer gerne til at være med til vores fællesarrangementer. Her mødes vi til snak, fællessang og hygge, for at lære hinanden og den danske kultur at kende. Samtidig kan vi i disse rammer blive ved med at øve os i at bruge det danske sprog og at vedligeholde den danske kultur inden for Sydslesvig.