FRAVÆRSREGLER

Sygemelding af børn

Hvis dit barn bliver sygt og ikke kan komme i skole, vil skolen gerne vide det senest kl. 7:30 om morgenen.
Du kan enten ringe til skolen (+49 4651 201364) eller sende en besked i Intra til klasselæreren og/eller skolelederen, gerne med information om i hvor lang tid sygdommen forventes at vare.

Generelle fraværsregler

Fritagelse fra undervisning i indtil tre dage kan gives af klasselæreren.
Fritagelse fra undervisning udover tre dage skal gives af skolelederen.
Ved hospitalsindlæggelse informeres skolen.