SKOLENS FORVENTNINGER TIL ELEVERNE

Skolen forventer, at du …

 • møder rettidigt til undervisningen (som starter klokken 07:45).
 • møder velforberedt og veludhvilet til undervisningen.
 • deltager aktivt og interesseret i undervisningen.
 • fremviser en sygemelding, hvis du ikke kan eller må deltage i undervisningen.
 • rydder op efter dig selv.
 • bruger det danske sprog.
 • holder dig til skolens madpolitik.
 • viser godt adfærd overfor de mennesker du møder.
 • hjælper andre, hvis du kan.
 • undgår vold mod personer og ting.
 • ikke deltager i drilleri eller mobning og henvender dig til en voksen, hvis du er vidne hertil (også hvis dette sker online).
 • henvender dig til en voksen, hvis du har noget på hjertet, så vi kan hjælpe dig på vej.
 • holder dig til reglerne vedrørernde brug af mobiltelefoner og andre digitale medier.
 • ikke bruger WC’erne som opholdsrum.
 • ikke bruger cykler på skolegården.
 • ikke forlader skolegården indenfor skoletiden (med mindre du har fået lov af en lærer).